Chính sách đổi trả

Chính sách đổi trả

    • Số lượng trả hàng không quá 10% theo đơn hàng.
    • Hàng trả lại khách hàng tự vận chuyển về kho của chúng tôi và chịu lỗ 10%.
    • Thời gian đổi trả hàng hoặc thu về là trong vòng 03 ngày kể từ ngày xuất kho.
    • Hàng đổi trả hoặc thu về là: Hàng loại 1, không bể vỡ, còn nguyên đai – bao bì không bị rách, ẩm ướt.